Logo ROG-MED Rehabilitacja

Metody pracy


  • Michał RogulaManipulacje powięziowe – techniki mające na celu stopniowe rozciąganie tkanek miękkich (powięzi, mięśni, ścięgien i innych), które poprzez swoje skrócenie lub sklejenie ze sobą powodują zaburzenia w ukrwieniu i unerwieniu poszczególnych struktur, bądź też całych narządów. Powoduje to niewłaściwe ustawienie poszczególnych segmentów ciała, w wyniku czego ich mechanika nie jest prawidłowa. Przywrócenie odpowiedniej elastyczności i długości tkanek miękkich jest kluczową sprawą w przywracaniu sprawności.


  • Terapia punktów spustowych – pod wpływem różnych czynników (np. stres, przeciążenia, niewłaściwa dieta) tworzą się w mięśniach niewielkie nadwrażliwe obszary, które pod wpływem nacisku powodują promieniujący ból. Przyczyniają się do osłabienia siły mięśni oraz ograniczenia ruchów w stawach. Według niektórych doniesień są przyczyną dolegliwości bólowych w ok. 70-80% przypadków. Oprócz bólu mogą też powodować inne dolegliwości, takie jak np.: napięciowe bóle głowy, suchy kaszel, kolki, biegunki, bóle oczu i uszu. Ich usunięcie powoduje natychmiastową ulgę.


  • metody rehabilitacji Michał RogulaPNF (nerwowo-mięśniowe torowanie) – jest to metoda oparta na wzorcach ruchowych, wykorzystywanych przez człowieka w życiu codziennym. Ma na celu usprawnienie działania układu nerwowo-mięśniowego poprzez stosowanie odpowiednich technik. Wykorzystuje się ją do poprawy siły i koordynacji mięśniowej, redukcji bólu, zwiększania zakresu ruchów w stawach oraz poprawy stabilności ciała.


  • metody rehabilitacji Michał RogulaKoncepcja Bobath – filozofia pracy z pacjentem (głównie neurologicznym) oparta na podstawach neurofizjologii. Wykorzystuje stymulację układu nerwowego na wszystkich jego poziomach w celu poprawy kontroli posturalnej oraz wykonywania ruchów selektywnych.


  • Kinesiotaping – forma terapii z wykorzystaniem specjalistycznych plastrów stworzonych tak, aby swoimi właściwościami były zbliżone do skóry. U podstaw jej działania leży regulacja przepływu limfy oraz działanie na zakończenia nerwowe w skórze w celu aktywacji naturalnych procesów samoleczenia organizmu. Ma szeroki wachlarz zastosowania m.in.: przeciwbólowo, przeciwobrzękowo, reglowanie napięcia mięśni i inne.


  • Trening mięśni dna miednicy – system ćwiczeń mający na celu poprawę funkcjonowania mięśni w obrębie miednicy, uważanych za pierwszorzędowe stabilizatory naszego ciała. Ich funkcja zostaje upośledzona w wyniku działania rozmaitych czynników: zabiegi chirurgiczne, ból, ciąża, powodując w konsekwencji przeciążenia pozostałych mięśni, które pracują bez „zabezpieczenia”.